Híreink » Hamarosan lejár a türelmi idő a kft.-k és a részvénytársaságok esetében2016. Január 15. 12:17

2016 első félévében valamennyi magánjogi jogi személy, így a Magyarországon bejegyzett és működő összes cég – a törvény erejénél fogva – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá kerül. Ennek oka, hogy lejár az az alkalmazkodási idő, amelyről a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9-22. §-ai rendelkeznek. Ennek megfelelően az átmenti időszak utolsó lépéseként a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok vonatkozásában is lejár a Ptké. által biztosított türelmi idő. Azon cégek esetében, amelyek sem változásbejegyzési kérelmet, sem egyéb iratot nem nyújtanak be a cégbírósághoz a Ptk.-val összefüggésben, a határidő lejártát követően a törvény erejénél fogva kerülnek a Ptk. hatálya alá.

A Ptk. hatálybalépése – vagyis 2014. március 15-e – óta a magánjogi jogi személyek (a gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, szövetkezetek, egyéb cégformák) saját döntésük nyomán, a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással együtt, már az elmúlt években is folyamatosan dönthettek arról, hogy a Ptk. szabályait alkalmazva működnek tovább. 

Részletesebben az alábbi linken található cikkben:

Forrás: 

http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/hamarosan-lejar-a-turelmi-ido-a-kft-k-es-a-reszvenytarsasagok-eseteben

Vissza a hírekhez