Híreink » Ügyeljünk a változó szabályokra a veszteség elhatárolásánál2015. Február 16. 12:46

A 2015-ös adóévtől a keletkezett veszteség elszámolásának szabályai több pontban tovább szigorodtak, így fontos áttekinteni a veszteség érvényesítésének a 2014. évi társasági adó elszámolásához kapcsolódó szabályait, valamint a 2015. adóévre vonatkozó változásait.

Amennyiben a társasági adóalap bármely adóévben negatív volt, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao-tv.) 17. § (1) bekezdése alapján, az így keletkezett összeggel az adózó döntése szerinti megosztásban – a vonatkozó egyéb feltételek fennállása esetén – csökkentheti a társasági adóalapot. Így a negatív társasági adóalappal záruló üzleti év veszteségét a következő üzleti év(ek) pozitív társasági adóalapjával (nyereségével) szemben lehet elszámolni. A keletkezett veszteség korlátlan elhatárolásának általános feltétele, hogy a veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megtartásával keletkezzen.

A rendeltetésszerű joggyakorlás, mint a magyar jogrendszer egyik alapelvi követelménye, a polgári jogból ismert joggal való visszaélés tilalmának esete, melynek az adójogviszonyokra vonatkozó (fordított) definícióját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) fejti ki, mely alapján, az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése [Art. 2. § (1) bek].

A fentiek alapján, az adóévi negatív adóalap összege elhatárolható és érvényesíthető a következő adóévekben akkor is, ha az adóévben az adó megfizetésére a Tao-tv. 6. § (5)–(9) bekezdésében meghatározott jövedelem-(nyereség-) minimum alapulvételével került sor.

 

Bővebben a cikkről:

 

Forrás: 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ugyeljunk-a-valtozo-szabalyokra-a-veszteseg-elhatarolasanal/

Vissza a hírekhez