Híreink » Uniós pályázatot hajt végre? - Fontos változások léptek életbe!2015. Április 14. 09:17

A 2007-2013 programozási időszak forrásainak felhasználása, a projektek és a programok zárásának elősegítése érdekében módosult az EU-források felhasználása szempontjából kulcsfontosságú kormányrendelet (4/2011. (I. 28.), illetve a hozzá kapcsolódó egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet módosítására - hívja fel a figyelmet a hivatalos kormányzati pályázati oldal. Az alábbiakban a közleményben megfogalmazott főbb változásokat mutatjuk be.

    A halasztott önerő intézményének további biztosítása a 2007-13-as időszakban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ez az intézmény a módosítással továbbra is biztosított a 2007-2013-as időszakban. Fontos, hogy a halasztott önerőt az önkormányzatok is igénybe vehetik.

    A projektek lezárásának könnyítésére a projekt befejezésére vonatkozó szabályok módosultak. A változás lényege a gyakorlatban azt jelenti, hogy az aktiválási kötelezettség határideje 2017. március 31-ig szól.

    A kifizetések határidőben történő biztosítása érdekében a finanszírozási szabályok módosultak. Ez azt jelenti, hogy kötelezővé vált a közvetlen szállítói finanszírozási mód utófinanszírozássá alakítása 2015. október 31. után (támogatási szerződés módosításával, de a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának ellenőrzése nélkül). Így utófinanszírozási rendszerben a kedvezményezettnek további 2 hónap áll rendelkezésre a szállító kifizetésére (de ennek is meg kell történnie 2015. december 31-ig).

    A közbeszerzések megindíthatóságának határideje és azok vizsgálata kapcsán is fontos változások lépnek életbe. A közbeszerzések megindíthatóságának határidejére és azok vizsgálatára vonatkozóan biztosítani szükséges, hogy ne kerüljön jóváhagyásra olyan, a 20072013 közötti programozási időszak operatív programjai keretében uniós forrásból megvalósítandó, építési beruházás vagy építési koncesszió megvalósítására irányuló közbeszerzési dokumentáció, amelyben a közbeszerzési eljárás megindításának időpontja a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet módosításának hatályba lépését követi, illetve annak hatályba lépésekor már folyamatban van. Ez alól kivételt képez, ha a megvalósítás határidejéről rendelkezésre álló ismeretek alapján a közbeszerzés, és így a projekt befejezhető az elszámolhatósági időn belül, ennek jóváhagyásáról dönt a támogató kezdeményezésére a Kormány.

    Szakaszolt projektek esetében a projektben vállalt célokat, indikátorokat a projekt második szakaszának végrehajtásával kell elérni.

    Egyéb, a zárással kapcsolatos technikai, adminisztratív módosításokra is sor került. A további részletek ezen linken érhetők el.

 

Forrás:

portfolio

Vissza a hírekhez