Híreink » Változtak a munkába járás címén adható költségtérítés szabályai2015. Augusztus 26. 15:53

A 78/1993. (V. 12.) kormányrendelet alapján munkába járás címén kell térítést fizetnie annak a munkavállalónak, aki naponta a közigazgatási határon kívülről utazik a munkahelyére. Hazautazás címén kell térítést kapnia – a tartózkodási helyről a lakóhelyre történő heti egyszeri, illetve havi négyszeri oda-vissza utazásra – annak, aki ideiglenesen a munkahelyével azonos helységbe, vagy annak közelébe (napi munkába járással elérhető távolságra) költözik. Közösségi közlekedéssel történő napi munkába járás és hazautazás esetén a munkáltató köteles megtéríteni az utazás költségeinek legalább 86 százalékát az utazási bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében.

A 2015. augusztus 1-jétől közösségi közlekedés:

-       a belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,

-       menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,

-       elővárosi vasúton (HÉV-en),

-       menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven

-       légi közlekedési járművel való közlekedés, ha a hazautazás ezzel oldható meg.

Nem változott, hogy hazautazás esetén a kormányrendelet a menetjegyre, bérletre fizetett havi térítés kötelező mértékét korlátozza, amely 2011-től évente a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növekszik, 2015-ben 35 200 forint. Az előbbinél lényegesebb az a módosítás, amely a kilométerenkénti 9 forint kötelező térítésének eseteit bővíti. Amikor a munkavállaló nem vesz igénybe tömegközlekedést a munkába járásához, a munkáltatónak a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért távolság alapján – oda-vissza számolva – kilométerenként 9 forint költségtérítést kell fizetnie, ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés, vagy a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést. Jár ez a térítés a mozgáskorlátozott munkavállalónak is, ha a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, akkor is, ha a munkába járáshoz hozzátartozói segítséget vesz igénybe. A korábbi rendelkezés csak a közeli hozzátartozókra vonatkozott, míg ezen túl a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér valamint az élettárs mellett, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs testvére, és a testvér házastársa is szóba jöhet segítőként.

A kilométerenkénti 9 forint kötelező térítés augusztus 1-jétől kiterjed továbbá azokra a munkavállalókra is, akiknek óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekük van. Gyermeknek kell tekinteni a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermeket, valamint azt a fogyatékos gyermeket, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. A fogyatékosok és a gyermekesek esetében a munkáltató a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti.

Forrás: 

http://adozona.hu/altalanos/Igy_valtoztak_a_munkaba_jaras_cimen_adhato__3839DG

Vissza a hírekhez